Пробиване през стъкления таван

Жените по света са постигнали по-високи нива на образование от всякога и днес представляват повече от 40 процента от световната работна сила. И все пак делът им на ръководни позиции остава неприемливо нисък. Това своевременно проучване прави преглед на променящата се позиция на жените на пазара на труда и в професионалната и управленска работа. Той разглежда пречките пред кариерното развитие на жените и предприетите действия за подобряване на техните възможности и насърчаване на равенството между половете. Този доклад обсъжда разликата в доходите между мъжете и жените, както и професионалната сегрегация, която съществува в управлението. Той разглежда положението на жените мениджъри в областта на обществените услуги, както и във финансовия, бизнес и банковия сектор, като същевременно предоставя ценни цифри и статистическа информация. Предлагат се полезни кариерни стратегии, включително наставничество, работа в мрежа и подходи за проследяване на кариерата. Това важно проучване предоставя ярка снимка на национални и международни усилия за подобряване на равенството между половете в управлението.Подробности за книгата

  • 186 Страници
  • Международно бюро по труда, 1 юни 2001 г
  • ISBN номер с меки корици: 9789221108450

за автора

Линда Вирт

  • Пол
  • Глобална икономика