Реформа За Предоставяне На Грижи

Можем ли да намалим детската астма и да намалим разходите?

Алис Ривлин и Меган Джордж обсъждат възможности за ангажиране на заинтересованите страни за намаляване на детската астма и намаляване на разходите за здравеопазване.Научете Повече

Защо ангажираността на пациентите е от ключово значение за подобряване на здравето и намаляване на разходите

Лари Кокот и съавтори представят обобщение на скорошно събитие за отговорни грижи в Брукингс и обсъждат бъдещето на ангажираността на пациентите.Научете Повече

Постоянно решение на SGR: Времето е сега

Алис Ривлин предостави тези забележки на изслушването на Комисията по енергетика и търговия на Камарата на представителите на Камарата на представителите на Подкомисията по здравеопазване относно: „Постоянно решение на SGR: Времето е сега“ на 21 януари 2015 г.Научете Повече