Детски труд: насочване към непоносимото

Световната общност призовава за край на непоносимото: упоритата експлоатация на деца в робски и робски условия, опасна и тежка работа, проституция, порнография и други неописуеми ситуации. Детски труд: насочване към непоносимото хронифицира експлоатацията и злоупотребата с работещи деца, изследва международното и националното законодателство и практика и посочва пътя към ефективни практически действия за премахване на такава експлоатация и злоупотреба.Въз основа на действията на МОТ срещу детския труд, включително опита на Международната програма на МОТ за премахване на детския труд, книгата описва правни и практически мерки, насочени към премахване на децата от дългово робство, проституция и опасни професии и дейности. Тази навременна книга ще бъде безценна за всички лица и организации, които се борят за забраната и незабавното отстраняване на деца, работещи в опасни професии.

Подробности за книгата

  • 123 Страници
  • 1 февруари 1997 г
  • ISBN номер с меки корици: 9789221103288

Относно редактора

  • Глобална икономика
  • Трудова политика и безработица