Коронавирус (Covid-19) Семейства, Общности И Образование

Инвестирането в общественото образование в световен мащаб сега е по-важно от всякога

Намаляването на държавните бюджети може да измести финансирането от образованието и да отмени част от напредъка, постигнат през последните две десетилетия в увеличаването на публичните разходи за образование в целия свят.Научете Повече

Преосмисляне на социалното осигуряване: Политики за защита на работниците и семействата

В този анализ Уенди Еделберг и Стефани Лу разглеждат ползите от програмите за социално осигуряване като застраховка за безработица, помощ за наем и субсидирано здравно осигуряване и препоръчват подобряване на автоматичните стабилизатори за бъдещи икономически спадове.Научете Повече

За да накарате ed технологията да работи, задайте ясни цели, прегледайте доказателствата и пилотирайте, преди да мащабирате

Новото изследване има за цел да реализира потенциала на образователната технология чрез поставяне на ясни цели, преглед на доказателствата и пилотиране преди мащабиране.Научете Повече