Доброто образование е важно за постигането на американската мечта

aei_poverty_promo_16x9За голяма част от 20-тетивек, крайъгълен камък на американската мечта е вярата, че с упорита работа всички възрастни трябва да могат да издигнат себе си и семействата си от бедността.

Но през последните няколко десетилетия стана ясно, че постигането на американската мечта сега изисква както упорита работа, така и добро образование – достатъчно добро, за да управляваш работа, която плаща заплата, която не е бедна.

Нивото на образование на възрастните глави на домакинствата все повече се свързва с техните доходи, тъй като разликата в доходите между добре образованите и по-малко образованите нараства стабилно през последните четири десетилетия.

В глава 5 от нов доклад на работната група AEI-Brookings за бедността и възможностите, работната група препоръчва политики, които:  1. Увеличаване на публичните инвестиции в два недостатъчно финансирани етапа на образование: предучилищно и следсредно;
  2. Обучете цялото дете за насърчаване на социално-емоционални, както и академични умения;
  3. Модернизиране на организацията и отчетността на образователната система; и
  4. Намалете пропуските в ресурсите, за да намалите пропуските в образованието.