Хармонично социалистическо общество или бюст: стремежът на Китай към устойчиво развитие

ВъведениеШестият пленум на 16-ия ЦК на Китайската комунистическа партия (КПК) приключи на 11 октомври 2006 г. с приемането на резолюция за установяване на хармонично общество до 2020 г. Очевидното следствие от този ангажимент е, че сегашните основни социални, икономическите и политическите тенденции в Китай може да не доведат до хармонично общество или поне да не доведат до хармонично общество достатъчно бързо.