Япония

Голямата рецесия: уроци за макроикономическата политика от Япония

ОТКАКТО Устойчивостта на икономическата стагнация в Япония за първи път стана очевидна, на японското правителство беше предложен поток от съвети от анализ на макроикономическата политика. Голяма част от тези съвети произлизаха от официалния сектор, най-вече от Министерството на финансите на САЩ и Международния валутен фонд (МВФ), но множество учени също бяха щедри в препоръките си.1 И все пак както степента, в която Япония е следвала този съвет, така и ефектите от предприетите макроикономически политики остават спорни. Икономическите коментатори и други наблюдатели на Япония се разделиха по въпроса дали стандартните кейнсиански политики са били изпробвани и неуспешни, дали прилаганите политики са имали очакваните ефекти, но са били компенсирани от други фактори, или дали някои от препоръчаните политики (в частност, монетарна експанзия) никога не са били сериозно опитах изобщо.Научете Повече