Съвместни препоръки на Brookings и AEI учени за намаляване на разходите за здравеопазване

Сенатската комисия по здравеопазване, образование, труд и пенсии наскоро поиска препоръки от експерти по здравна политика в Американския институт за предприемачество (AEI) и института Brookings относно политики, които биха могли да намалят разходите за здравеопазване. Група от сътрудници на AEI и Brookings съвместно предложиха препоръки, насочени към четири основни цели: подобряване на стимулите в частното застраховане, премахване на държавните регулаторни бариери пред конкуренцията на пазара на доставчици, подобряване на стимулите в програмата Medicare и насърчаване на конкуренцията на фармацевтичния пазар.Прочетете писмото на експертите до Комитета и пълния списък с препоръки.