Китай

Управление на рисковете от войната между САЩ и Китай: Прилагане на стратегия за интегрирано възпиране

Ако Съединените щати искат да запазят конструктивна роля в предотвратяването на избухването на война през пролива, те ще трябва да приложат стратегия за възпиране на китайската агресия срещу Тайван, която е в съответствие с интересите и възможностите на САЩ.Научете Повече