Латиноамериканският барометър за обучение

Барометърът за обучение в Латинска Америка е интерактивен инструмент, разработен, за да покаже състоянието на образованието в Латинска Америка и да позволи на потребителите да видят как се сравнява във времето и в различните страни. Барометърът използва най-новите налични данни и е третият от серия, която илюстрира състоянието на образованието в световните региони. Предишните барометри могат да бъдат намерени тук: Арабският барометър за обучение и Барометърът за обучение в Африка.Барометърът измерва качеството на образованието и ученето, като изследва четири области: влизане в училище, оставане в училище, дали учениците усвояват основни умения, докато са в училище, и неравенството на резултатите от обучението. Барометърът включва данни за 20 страни в Латинска Америка и обхваща периода 2000-2013 г.