Мали

Ренесансът на Тимбукту: Една година по-късно

Една година след стартирането си на Световния американско-ислямски форум, групата за действие на ренесанса в Тимбукту споделя какво е направила за насърчаване на мира, единството, помирението и икономическото развитие в Мали.Научете Повече