Рио+20: Коалициите водят до промяна отдолу-нагоре

Представители на световните правителства, гражданското общество и частния сектор ще се съберат в Рио де Жанейро на 20-22 юни, за да се справят с многобройните екологични предизвикателства, пред които е изправена световната общност. Срещата на върха Рио+20 ще отбележи 20-годишнината от Конференцията на ООН по околна среда и развитие през 1992 г. и въпреки че през последните две десетилетия бяха постигнати много постижения, дневният ред за изменението на климата продължава да се движи с ледникови темпове, като в същото време климатичните рискове се увеличават. С наближаването на Рио+20 предизвикателството ще бъде да се поднови международната воля за значителен напредък в справянето с изменението на климата, постигането на устойчив растеж и развитие и опазването на околната среда.истинско ли е северното сияние

Конференцията на ООН за устойчиво развитие (UNCSD), или Рио+20, определи седем ключови приоритетни области за обсъждане: достойни работни места, енергия, устойчиви градове, продоволствена сигурност и устойчиво земеделие, вода, океани и готовност при бедствия. Зеленият растеж като път за устойчиво развитие е предложен като елемент за интегриране на тези приоритети. Други въпроси, които трябва да бъдат обсъдени, включват създаването на нов дневен ред за развитие, който да замени Целите на хилядолетието за развитие (с изтичане през 2015 г.) с Целите за устойчиво развитие и намирането на нови източници за финансиране на климата и устойчивото развитие.

Присъединявайки се към дебата за предизвикателствата и очакванията за срещата на върха Рио+20, експерти от института Брукингс изследват критичните въпроси и предлагат политически препоръки, които лидерите да обмислят, за да насърчат устойчив растеж както в развития, така и в развиващия се свят.

Изтегляне (PDF)