Технологии, растеж и неравенство: Променяща се динамика в дигиталната ера

Нашето е време на вълнуващи технологични промени. Ерата на интелигентните машини обещава по-проспериращо бъдеще за всички. Но изисква по-умни политики, за да се реализира това обещание. За да уловят потенциални печалби в производителността и икономическия растеж и да се справят с нарастващото неравенство, политиките ще трябва да реагират по-добре на промените, тъй като технологиите променят пазарите. И промяната само ще се засилва, тъй като изкуственият интелект и други нови постижения стимулират дигиталната трансформация – и то с ускорени темпове след пандемията COVID-19.Тъй като технологиите променят пазарната динамика, политиките трябва да гарантират, че пазарите остават приобщаващи и да подкрепят широк достъп до новите възможности за фирмите и работниците. Необходими са ново мислене и адаптиране на политиките в области като политиката на конкуренция, иновационната екосистема, развитието на цифровата инфраструктура, повишаването на квалификацията и преквалификацията на работниците и режимите на социална закрила. Насърчаването на по-широко разпространение на нови технологии сред фирмите и изграждането на допълващи се способности в работната сила може да осигури както по-силен, така и по-приобщаващ икономически растеж.

защо имаме имена

Голямата икономическа реформа неизбежно е политически сложна. Днешните по-дълбоки политически разделения допринасят за предизвикателствата. Но изглежда, че политическата подкрепа се изгражда в някои ключови области на реформата, като например справяне с пазарната доминация на технологичните гиганти и въвеждането на адекватна регулаторна рамка, управляваща данните. Кризите могат да променят политическата обстановка за реформи. Разломните линии, разкрити от пандемията COVID-19, могат да катализират действия за справяне с нарастващите икономически различия. Твърде често реформата е парализирана от банални дебати за конфликти между стимулиране на икономическия растеж и намаляване на неравенството. Обнадеждаващо обаче е, че политиката все повече се информира от резултатите от изследванията, които показват, че това е фалшива дихотомия. При реализирането на обещанието за брилянтни нови технологии, програмите за растеж и приобщаване са едни и същи.

луна с лице

Изтеглете пълния работен документ