Съветът на ООН по правата на човека: ефективен механизъм за защита на правата на човека

Правата на човека се оспорват или нарушават във всяко кътче на света, всеки ден. Злоупотребите често са ужасяващи. Един от най-ефективните механизми за защита на правата на човека е чрез работата на Съвета на ООН по правата на човека. През годините след създаването на HRC неговите независими следователи обиколиха целия свят, за да оценят проблемите, да помогнат за предотвратяване на злоупотреби и да предложат решения. В новата си книга, Катализатори за промяна , старши сътрудник Тед Пиконе, обяснява как те правят разлика от името на HRC.