Споразуменията на СТО

Тази публикация съдържа текста на учредителното споразумение на СТО, Споразумението от Маракеш от 1994 г. за създаване на Световната търговска организация и неговите приложения. В допълнение към оригиналния текст, той съдържа всички изменения и допълнения към Споразумението след влизането му в сила. Те включват ревизираното Споразумение за държавни поръчки, изменение на споразумението за интелектуална собственост на СТО, насочено към подобряване на достъпа на развиващите се страни до лекарства, и знаковото Споразумение на СТО за улесняване на търговията, което влезе в сила през февруари 2017 г. Публикацията актуализира и заменя Правните текстове : Резултатите от Уругвайския кръг от многостранни търговски преговори, който е отпечатан за първи път през 1994 г.Споразуменията на СТО е окончателната справка за всички практикуващи и академични юристи по търговия и съществено допълнение към всички библиотеки по международно право, студенти, които вземат курсове по международно икономическо или търговско право, както и за икономисти и политически изследователи.

Подробности за книгата

  • 550 страници
  • Световна търговска организация, 8 май 2018 г
  • ISBN номер с меки корици: 9781108438438
  • ISBN номер с твърди корици: 9781108423823
  • Глобална търговия